JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANOVE POPISNE KOMISIJE LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE FOČA

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“, br.7/05), a u skladu sa članom 26.Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine („Službeni glasnik BiH“ broj:10/12 i 18/13) i članom 7. Zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i  stanova 2013. godine u Republici Srpskoj („Službeni glasnik  Republike Srpske“, broj:70/12 i 39/13), Načelnik opštine Foča, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za članove Popisne komisije lokalne samouprave opštine Foča


Ovim Javnim pozivom Načelnik opštine Foča poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova člana popisne komisije lokalne samouprave u sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području opštine Foča.

Zainteresovani kandidati za članove popisne komisije lokalne samouprave dužni su da se prijave lično u prostorijama Centra za usluge građanima opštine Foča.

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 19.06 do 21.06 2013 godine, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova.

Kondidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu člana Popisne komisije lokalne samouprave.

 

ZADACI POPISNE KOMISIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SU DA:

-rukovode pripremama, organizovanjem i sprovođenjem popisa na teritoriji opštine;

-vrše izbor i imenovanje instruktora i popisivača jedinice lokalne samouprave;

-obavještavaju stanovništvo o značaju, načinu i vremenu sprovođenja popisa, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu;

-brinu o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava;

-prije popisa pregledaju primljene skice i opise statističkih i popisnih krugova da bi se ustanovilo da li je dokumentacija potpuna, kao i da bi se izvršile potrebne dopune i ispravke eventualnih grešaka;

-preuzimaju štampani popisni materijal i dijele ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima,

-obezbjeđuju prostorije i druge uslove za sprovođenje obuke gradskih instruktora i popisivača;

-izdaju učesnicima u popisu propisana ovlašćenja za rad;

-obezbjeđuju prostorije za dežurstvo i za rad u vrijeme sprovođenja popisa, kao  i prostorije za rad instruktora na pregledu i prijemu popisne građe;

-vrše raspored popisivača i gradskih instruktora po popisnim krugovima i sastavljaju odgovarajuće spiskove;

-organizuju u sjedištu komisije dežurstvo članova radi davanja potrebnih objašnjenja i obavještenja, kao i primanje i dalje prenošenje dobijenih dodatnih uputstava od Zavoda;

-vrše nadzor nad radom gradskih instruktora i popisivača i pružaju im stručnu pomoć, posebno se brinu o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava;

-preduzimaju mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa;

-preuzimaju popisni materijal od instruktora, organizuju i kontrolišu obuhvat i kvalitet popisnog materijala, a u slučaju potrebe, naređuju da se izvrše potrebne dopune i ispravke;

-obezbjeđuju skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih bezbjedonosnih mjera i uslova određenih zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim propisima o bezbjednosti takve vrste materijala;

-organizuju prevoz i blagovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unošenja;

-pripremaju obračun troškova nastalih za pripremu i sprovođelje popisa u skladu sa instrukcijama;

-raspoređuju kontrolore za rad u postpopisnoj kontroli kvaliteta podataka prikupljenih u popisu, po izabranim popisnim krugovima, u skladu sa instrukcijama Zavoda i Agencije;

-vrše zamjenu opravdano spriječenih, kao i nestručnih ili nesavjesnih instruktora,popisivača, a zamjenu kontrolora vrše uz saglasnost Zavoda i Agencije i

-razmatraju pritužbe građana i obavještavaju o njima Zavod.

 

Uslovi koje kandidat za člana Popisne komisje lokalne samouprave treba da ispunjava:

-da je državljanin  BiH,

-da ima najmanje 18 godina na dan kada  aplicira (punoljetno lice),

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju,

- da je po mogućnosti stanovnik opštine u kojoj  će obavljati poslove člana PKLS,

- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao,

-da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

PKLS za opštinu Foča broji 4 člana i po etničkom sastavu ima  1 Srbina, 1 Bošnjaka, 1 Hrvata i 1 člana iz reda ostalih, od kojih jedan član mora biti lice zaposleno u službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Odluku o izboru kandidata za članove PKLS donijeće Skupština opštine Foča na sjednici skupštine koja će se održati 24.06.2013 godine.

 

NAPOMENA:Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju popisu. Kandidat svojim podpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za člana PKLS, odnosno isključuje se iz danjih aktivnosti popisa. Uz Prijavu se dostavljaju kopije lične karte i ostala potrebna dokumentacija (diploma,uvjerenje zavoda za zapošljavanje,uvjerenje o zaposlenju...) zavisno od statusa lica koje podnosi prijavu.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli  i veb  stranici opštine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Radisav Mašić

Izvor: Opština Foča

Podijeli
comments

Omladinski pokret_FB

Brojač posjeta

Danas6
Juče370
Ove sedmice3445
Ovog mjeseca12927
Ukupno1318921
nedelja, 25 februar 2018 00:51

Trenutno posjetilaca

Ko je na mreži: 10 gostiju i nema prijavljenih članova